kontakty.jpg
O společnosti

Stavební firma ZAK PLUS – stavba s.r.o. vznikla 8.12.1998 zápisem v obchodním rejstříku, vedeným krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 19603. Předmětem podnikání této firmy je provádění staveb jejich změn a odstraňování.

Hlavní činností firmy je rekonstrukce, modernizace a nová výstavba občanských staveb, bytů, inženýrských sítí a průmyslových staveb. Svou činností se snažíme udržet stavební trend na vysoké úrovni jak v kvalitě, tak v množství provedené práce. Naše služby jsou založeny na úzkém komunikačním kontaktu s investorem a všemi zúčastněnými subjekty. Cílem firmy je, aby realizace prací proběhly vždy v požadovaných termínech, v co nejvyšší kvalitě a s co nejnižšími náklady. Rozsah našich služeb je přizpůsoben vždy tak, aby vyhovoval specifickým požadavkům každého zákazníka     a nárokům jednotlivého projektu. Profesionalita a etika – to jsou páteřní hodnoty firemní kultury            ZAK PLUS – stavba s.r.o., které vyjadřují podstatu naší firemní strategie.

V posledních letech se společnost zaměřuje na revitalizaci bytových a rodinných domů, které mají podporu z programů PANEL a Zelená úsporám.

Stavební firma pro svou činnost udržuje vlastní certifikát ISO 9001 a má pojištění obecné odpovědnosti  za škodu. Dopravu materiálu zajišťuje firma vlastními prostředky.

 
iso.jpg