Zemní práce

Nabízíme práce kolovým čelním nakladačem UNC750 s paletizačními vidlemi a lžící a hydraulickým pásovým rypadlem Caterpillar typ 302.5C

  Příslušenství:
 • Podkopové lžíce rozměry - 30, 50, 120 cm (polohovatelná svahová lžíce)
  Zajišťujeme:
 • výkopy pro základy rodinných domů
 • výkopy základů a základových pasů
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • výkopy pro vedení a opravy inženýrských sítí
 • výstavba zpevněných ploch a komunikací
 • rovnání a svahování terénů
 • výkopové a zahrnovací práce
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • výkopové a zemní práce dle požadavku zákazníka
 • zajištění odvozu zeminy

Certifikace

 
V roce 2007 naše společnost úspěšně absolvovala proces získání certifikátu ISO 9001. V roce 2013 proběhla recertifikace na normu ČSN EN ISO 9001.

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.