Stavební činnost

Firma je schopná využít všech disponibilních zdrojů tak, aby stavby byly realizovány v co nejkratším časovém období a pokud možno v co nejvyšší kvalitě. Během realizace se snažíme naplňovat firemní kulturu společnosti, zejména pak nést odpovědnost vůči všem, kteří se na realizaci projektů podílejí jako subdodavatelé. Díky tomu je profesionální rukopis firmy ZAK PLUS – stavba s.r.o. dobře čitelný na všech prováděných projektech.

Certifikace

 
V roce 2007 naše společnost úspěšně absolvovala proces získání certifikátu ISO 9001. V roce 2013 proběhla recertifikace na normu ČSN EN ISO 9001.

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.