Autodoprava

Nabízíme dopravu nákladními automobily MAN a Avie 100. Zajistíme odvoz stavební suti, dovoz písků, dopravu veškerého stavebního materiálu.

    Parametry nástaveb:
  • Nosič kontejnerů - natahovací výkon 7 tun
  • Kontejner - polovalníkový (3,6m x 2,30m x 0,9m), zadní čelo vrata
  • Kontejner - vanový (4,3m x 2,2m x 0,5m), zadní čelo vrata

Certifikace

 
V roce 2007 naše společnost úspěšně absolvovala proces získání certifikátu ISO 9001. V roce 2013 proběhla recertifikace na normu ČSN EN ISO 9001.

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.